Disclaimer

Stichting Van Gogh Museum en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de websites www.vangoghmuseum.nl en www.vangoghmuseum.com of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de websites www.vangoghmuseum.nl en www.vangoghmuseum.com. Stichting Van Gogh Museum is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina's of pagina's die gelinkt zijn aan of afgeleid van de websites www.vangoghmuseum.nl en www.vangoghmuseum.com.

De informatie op de websites www.vangoghmuseum.nlĀ  en www.vangoghmuseum.com is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Stichting Van Gogh Museum behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de websites www.vangoghmuseum.nl en www.vangoghmuseum.com en de websites (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Stichting Van Gogh Museum en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de websites www.vangoghmuseum.nl en www.vangoghmuseum.com of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op de websites www.vangoghmuseum.nl en www.vangoghmuseum.com behoren toe aan Stichting Van Gogh Museum en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Stichting Van Gogh Museum zijn van toepassing.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links