Archieven

In de loop der jaren heeft het Van Gogh Museum verschillende archieven verworven. Deze bevatten vooral correspondentie.


Archief Edward Buckman (1904-1973)
Edward Buckman was een groot liefhebber van Van Gogh. Hij correspondeerde onder andere met Paul Gachet fils, Ir. V.W. van Gogh en M.E. Tralbaut en stelde een (niet gepubliceerde) Van Gogh-bibliografie samen. Het archief Buckman werd in 1974 door de Vincent van Gogh Stichting verworven. Het bevat correspondentie, publicaties (opgenomen in de bibliotheekcollectie) en een schetsboekblad van Vincent van Gogh (F 1654).


Archief Artemis Karagheusian
Artemis Karagheusian (1904-1990), een Van Gogh-geïnteresseerde, liet onder meer een plaquette op het woonhuis van Van Gogh, rue Lepic 54 te Parijs aanbrengen en financierde de facsimile uitgave van de Franse brieven van Van Gogh: Letters of Vincent van Gogh 1886-1890: a facsimile edition, V.W. van Gogh (ed.), 2 vols., Londen/Amsterdam 1977. In 1984 publiceerde zij Vincent van Gogh's letters written in French. Differences between the printed versions and the manuscripts. In 1990 werd haar correspondentie aan het Van Gogh Museum geschonken. Het bestaat uit onderzoeksresultaten en correspondentie.

Archief Kunsthandel Huinck & Scherjon
Geschenk van weduwe Huinck in 1971 aan de Vincent van Gogh Stichting. Het archief bevat correspondentie uit de periode 1930-1939.

Voor inzage in de volgende archieven is schriftelijke toestemming van het Hoofd Kunst van het Van Gogh Museum vereist:

gezelschap op foto

Archief A.M. Hammacher (1897-2002)
In 1978 schonk Prof. A.M.Hammacher een deel van zijn archief met betrekking tot Van Gogh aan het Van Gogh Museum. In 2002 en 2003 legateerde zijn weduwe, mevrouw R. Hammacher-Van den Brande, archiefmateriaal bestaande uit correspondentie, fotomateriaal, krantenknipsels en artikelen.

Archief Jan Hulsker (1907-2002)
Het archief van de Van Gogh expert Jan Hulsker werd in 2003 aan het Van Gogh Museum geschonken. Het betreft zijn ongepubliceerde 'opstellen' met betrekking tot Van Gogh.

Archief M. de Sablonière (pseud. van  M.C. Bicker Caarten-Sigter)  (1905-1979)
Margrit de Sablonière publiceerde over Van Gogh. In 1980 schonk haar echtgenoot, de heer Bicker Caarten, haar archief, bestaande uit documentatiemateriaal en correspondentie, aan het Van Gogh Museum.

Archief M.E. Tralbaut (1902-1976)
Dit archief werd in 1986 en 2002 door mevrouw M. Tralbaut aan het museum geschonken. Het bestaat grotendeels uit correspondentie.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links