Leven en werk van Vincent van Gogh

Met de aankoop van het archief van M.E. Tralbaut (1902-1976) in 1969 werd de basis gelegd voor de documentatie over het leven en werk van Van Gogh in het van Gogh Museum. Inmiddels beheert het museum een zeer uitgebreide en gespecialiseerde Van Gogh-documentatie.

Tentoonstellingen

De documentatie betreffende tentoonstellingen waarin werk van Van Gogh was opgenomen, bestaat grofweg uit recensies, fotokopieën van documenten betreffende de tentoonstelling, lijsten van tentoongestelde werken (met eventueel verkoopinformatie) en eventueel (een fotocopie van) de catalogus.

Kunstwerken

Van ieder kunstwerk van Vincent van Gogh bestaat een uitgebreide documentatie, geordend op zogenaamd F-nummer (naar: J.-B. de la Faille, The works of Vincent van Gogh, Amsterdam 1970), en, indien een werk geen F-nummer heeft, op JH-nummer (naar: Jan Hulsker, The new complete Van Gogh, Amsterdam/Philadelphia 1996). Werken uit de eigen collectie die geen F-nummer of  JH-nummer hebben, zijn geordend op het inventarisnummer.
Tevens is er documentatie over schilderijen en tekeningen die geïdentificeerd zijn als een origineel werk van Vincent van Gogh (en niet zijn opgenomen in de catalogus van De la Faille uit 1970). 

document

Biografie

De documentatie over het leven van Van Gogh bestaat uit krantenknipsels, documenten en fotomateriaal. Ook de documentatie betreffende het Van Gogh Museum is hier ondergebracht.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links